Svenska guldmynt

Att spara pengar genom att investera i guld är något som blir alltmer populärt. Då guldets värde stadigt ökar, och så har gjort under de senaste åren, bidrar även detta till populariteten av denna investeringsform. Ett behändigt sätt att investera i guld är genom att samla guldmynt, som inte bara kan vara värda sin vikt i guld, utan även kan få ett samlarvärde och därigenom stiga i pris. När det gäller svenska guldmynt finns det tre olika sorter som fortfarande finns i omlopp. Dessa tre är Karl XV:s Karolin, Oscar II:s guldkronor och Gustav V:s femkronor i guld.

Karl XV:s Karolin var det sista svenska guldmyntet som präglades innan Sverige bytte till valutan kronor. Dessa mynt präglades enbart under fyra år, mellan 1868-1872, och är ett av de mest sällsynta svenska mynten.

Oscar II:s guldkronor å sin sida, var de första guldmynten som präglades i den nya valutan kronor, och finns i tre olika valörer; 20, 10 och 5 kronor.
Dessa mynt började präglas 1873, och fortsatte sedan olika länge beroende på de olika valörerna. Dessa mynt har dock varit hårt åtgångna under tider av höga guldpriser, och många av mynten har därför smälts ner och sålts vidare. Detta gör att de har blivit något av en raritet på den svenska guldmyntsmarknaden.

Det sista guldmyntet i ny tappning som präglades i Sverige var Gustav V:s femkrona, som endast tillverkades under 1920, skapad för att ingå i den skandinaviska myntunionen.